ŠTO BI TREBALO ZNATI O POREZU NA DOHODAK U 2017.

Što je dohodak?

Dohodak je zarada, koju građani – porezni obveznici ostvaruju svojim samostalnim radom (kao obrtnici),  kao zaposlenici ili kao zaradu od dopunske djelatnosti. Može se još kazati da je dohodak plaća za obavljeni rad. Od 01.01.2017. g. na snazi su nove odredbe o oporezivanju dohotka (plaćanju poreza na dohodak)

Ima puno načina stjecanja dohotka (kategorija dohotka). Pojednostavljeno ih možemo svrstati u 3 grupe:

  • dohodak od nesamostalnog rada,
  • dohodak od samostalnog rada,
  • drugi dohodak

Namjera mi je na jednostavan način prikazati koliko treba plaćati poreza na dohodak po pojedinim kategorijama dohotka.

1.Dohodak od nesamostalnog rada (zaposlenici)

To je dohodak koji ostvaruju porezni obveznici u radnom odnosu (u državnim institucijama, u poduzećima, kod obrtnika i sl.). To je plaća za obavljeni rad. Od 01.01.2017. g.  ova kategoirja poreznih obveznika  plaća porez na dohodak sa dvije stope: 24% i 36%.

  • sa 24% se oporezuje dohodak na iznos ostvarene plaće (“zaradu”)  koji se dobije kada se od ostvarene bruto plaće oduzme 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje i 3.800 kn osobnog odbitka (ako nema drugih koeficijenata za povećanje osobnog odbitka) – sve do iznosa od 17.500 kn,
  • sa 36% se oporezuje ostvareni dohodak (plaća, zarada) preko 21.300 kn (3.800 + 17.500) odnosno 26.625 kn ako se uzme i 20 % doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Primjer 1.

Zaposlenik je ostvario mjesečnu plaću od 5.000 kn. To se zove bruto dohodak. Na taj iznos se obračuna i odbije 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje, tj. 1.000 kn. Dobiveni iznos 4.000 kn je osnovica za obračun poreza na dohodak. Neoporezivi dio iznosi 3.8000 kn, a na razliku (200 kn) se obračunava i plaća 24 % poreza na dohodak (48,00 kn) plus prirez. Ako porezno obveznik ima prebivalište u općini Brdovec, stopa prireza iznosi 10% ( na obračunati porez) tj. 4,80 kn.. Prema tome naš zaposlenik, kao porezni obveznik bi na svoju zaradu (plaću) morao platiti 52,80 kn poreza i prireza. Ovaj iznos oduzima se od 4.000 kn,  a njemu bi bilo isplaćeno 3.947,20 kn – kao neto dohodak. U ovom poreznom razredu (24% su dohoci (zarade, plaće) do bruto dohotka od 26.625 kn (to j sa 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje), odnosno do 21.300 kn porezne osnovice za obračun poreza na dohodak.

Primjer 2.

Radnica (u Kamenskom) ostvari mjesečnu plaću – bruto dohodak od 32.000 kn (a ponekad i više). Kod mjesečnog obračuna iznos se umanjuje za 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje (6.000 kn). Kao osnovica za obračun poreza na dohodak (i prirez) ostanu 24.000 kn. Recimo da ima samo 3.800 kn osobnog odbitka, za oporezivanje ostane 20.200 kn. Prvih 17.500 kn oporezuje se sa 24% što iznosi 4.128 kn, a na razliku od 2.700 k (do 24.000 kn) obračuna se porez na dohodak po stopi od 36%, što iznosi  972 kn. Prema tome, naša radnica bi morala na svoju plaću od 30.000 kn platiti 5.100 kn poreza na dohodak, uvećano za prirez (za općinu Brdovec, 10% ) to bi iznosilo 5.610 kn. Njezina neto plaća bi bila 18.390 kn.Dohodak od samostalnog rada

na isti način se obračunava  i oporezuje dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici), samo na godišnjoj razini. Polazna veličina (bruto dohodak) je razlika između prihoda i rashoda (na godišnjoj razini). Uz jednu napomenu da se doprinos za mirovinsko osiguranje plaća mjesečno na osnovicu dohotka od 5.224,50 kn i mjesečno se uračunavaju u troškove poslovanja u iznosu 1.044,90 kn. Razlika između prihoda i rashoda predstavlja bruto dohodak. On se smanjuje za godišnji iznos osobnog odbitka (45.600,00 kn) i dobije se osnovica za obračun poreza na dohodak. (i prirez). Na 206.400 kn obračunava se 24% poreza na dohodak, a na iznose preko toga 36%.  Ukupni iznos poreza na dohodak uvećava se za prirez..

2. Drugi dohodak

I sam naziv govori da se radi o povremenim ili stalnim prihodima izvan radnog ili poduzetničkog odnosa kao npr. honorari, ugovora o djelu, naknade umjetnicima, akviziteri, suci porotnici, sudski vještaci, i sl. Svaki njihov prihod smatra se konačnim i prilikom plaćanja mora se obračunati 10% doprinosa za mirovinsko osiguranje, nema osobnog odbitka nego se odmah oporezuje sa  24% poreza na dohodak (+ prirez). Oporezivanje se smatra konačnim i ne ulazi u konačni obračun poreznog obveznika po osnovi samostalnog  ili nesamostalnog rada.

3. Oporezivanje ostalih oblika drugog dohotka

Nabrojiti ću samo poznate kategorije drugog dohotka:                                                                                            – dohodak od najamnina i zakupnina, oporezuje se po stopi od 12%,                                                                     – dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, oporezuje se po stopi od 24%,                                           – dohodak po osnovi kamata, oporezuje se po stopi od 12%,                                                                                – dohodak od dividendi i/ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, oporezuje se po stopi od 12%

4. Osobni odbitak – neoporezivi dio dohotka

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka. Poreznome obvezniku se ukupno ostvareni dohodak od samostalne ili nesamostalne djelatnosti umanjuje za osnovni osobni odbitak koji za 2017. godinu iznosi 3.800 kn, a na godišnjoj razini 45.600 kn. Osobni odbitak poduzetnika povećava se za uzdržavane članove.  Za svakog uzdržavanog člana obitelji uvećava se za koeficijent 0,5. Za uzdržavanu djecu koeficijenti iznose: za prvo dijete – 0,5, za drugo dijete – 0,7, za treće dijete1,0, za četvrto dijete – 1,5 itd, idt.. tako bi za poreznog obveznika sa  jednim uzdržavanim članom i dvoje uzdržavane djece  koeficijent osobnog odbitka iznosio 2,7, odnosno neoporezivi dio dohotka iznosio bi 10.200 kn.                                                                                                   Ljudi, volite se!!!

 

Komentari

commentara