O autoru

Stjepan Klinčić, dipl. oecc.

Stjepan Klinčić, dipl. oecc.

Rođen 02.01.1948. u Šibicama, Zaprešić. Osnovnu školu završio je u Zaprešiću, a potom gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, smjer poslovne financije i računovodstvo. Završio je dvogodišnji poslijediplomski studij za zvanje magistra ekonomije i jednogodišnji poslijediplomski studij za ovlaštenog revizora. Odmah po završetku studija, 1974. g., zapošljava se u Zagrebačkoj banci na deviznim poslovima i platnom prometu s inozemstvom. U Privrednu banku Zagreb prelazi 1979. godine na poslove savjetnika za ekonomsko-financijske poslove, a potom za savjetnika za razvoj, na kojim poslovima radi do 1992. godine kada je detaširan za predstavnika – voditelja ureda Privredne banke Zagrebu u Njemačkoj u Münchenu i Stuttgartu. U Hrvatsku se vraća 1998. godine i preuzima mjesto direktora financija i računovodstva u Novogradnji d.d. Zagreb a potom voditelja financija i računovodstva u poduzeću Gal Zagreb. U računovodstvenom servisu KLINČIĆ RAČUNOVODSTVO kontinuirano radi od 2005. g. kao savjetnik za u računovodstvenom servisu KLINČIĆ RAČUNOVODSTVO. Od 2007. g. do 20010. g. bio je predavač računovodstva i ispitivač za stjecanje kvalifikacije samostalni računovođa u Infokatedri Zagreb. Povremeno objavljuje stručne članke i analize gospodarskih kretanja.